Potvrzení o shodě produktu s evropskými normami a bezpečnostními standardy